Ondernemings-/contractenrecht

Advisering en begeleiding bij onder meer bedrijfsovernames, het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden, vennootschapsrechtelijke vraagstukken en commerciële contracten. Onze werkzaamheden omvatten ook het voeren van onderhandelingen. Het voorkomen of oplossen van geschillen staat daarbij voorop. Maar als de situatie daarom vraagt, bieden wij ook deskundige bijstand in (gerechtelijke) procedures op voornoemde terreinen.