Civiele cassaties

Wanneer een zaak in twee verschillende rechterlijke instanties is beoordeeld, bestaat (lang niet altijd!) de mogelijkheid de zaak voor te leggen aan de hoogste civielrechtelijke (cassatie-)instantie: de Hoge Raad der Nederlanden. Het adviseren en procederen in cassatiezaken is een specialisme op zich. Streefkerk Advocaten bezit die specialistische kennis, in het bijzonder met betrekking tot aansprakelijkheden, verzekeringsaangelegenheden en familierechtzaken.