Bestuursrecht

Wanneer u als ondernemer of als particulier een geschil heeft met de overheid, gelden de regels van het bestuursrecht. U kunt daarbij denken aan problemen met het verkrijgen van een bouwvergunning of een geschil met instanties zoals het CBR en het UWV. In het bestuursrecht verloopt de procedure wezenlijk anders dan in het civiele recht en kennis hiervan is vaak van groot belang. Streefkerk Advocaten kan u zowel voorafgaand als tijdens de (bezwaar/ beroeps-) procedure bijstaan.