Aansprakelijkheid en verzekeringen

Uiteenlopende ongelukken en calamiteiten kunnen aanleiding geven tot juridische vragen en meningsverschillen. Men denke aan bedrijfs- en verkeersongevallen maar ook aan bouw- en brandschaden. Optredend voor tal van verzekeraars, gevolmachtigden en ook voor individuele rechtzoekenden is Streefkerk Advocaten bij uitstek gespecialiseerd op dit gebied.